اطلاعیه رشته علوم کامپیوتر ورودی مهر 1400

از کلیه دانشجویان رشته علوم کامپیوتر ورودی مهر و بهمن 1399 درخواست می گردد به نکات زیر توجه نمایند:

*تمامی کد دروس شما (به استثنای دروس عمومی) تا پایان تحصیل شش رقمی می باشد و از اخذ کد دروس دارای هقت رقم اکیدا خودداری نمایید(مسئولیت اخذ کد اشتباه از مورخ 23 شهریور 1400) به عهده دانشجو می باشد.

* دانشجویان رشته علوم کامپیوتر ورودی مهر و بهمن 1399 کارنامه نیمسال قبلی (بهمن1399) خود را بررسی و در صورتی که مشکل در نمرات هست با شماره همراه دانشگاه (09034639988) در فضای مجازی اعلام نمایید.

*چارت هشت ترم دانشجویان رشته علوم کامپیوتر ورودی مهر و بهمن 1399 همراه با کد درس به شرح ذیل در پایین صفحه پیوست شده است.

* از هم اکنون تا روز پنجشنبه می توانید در پرتال دانشجویی انتخاب واحد نمایید.

فایل پیوست: