معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر میثم مجیدی خلیل آباد مدیر آموزشی و پژوهشی 05155258801 - داخلی103
محمدرضا دلیری راد کارشناس برنامه ریزی آموزشی 05155258801-داخلی107
الهه اکبری کارشناس اساتید / امتحانات 05155258801-داخلی107
مهدی علیزاده اول کارشناس امور کلاس ها 05155258801-داخلی120
زهره نمازی کارشناس امور فارغ التحصیلان 05155258801-داخلی106