گزارش تصویری روز چهارم هفته پژوهش

سخنرانی جناب آقای حسین فرزانه با موضوع وضعیت بدنی و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دانشجویان

 

مسابقه فیلم زبان انگلیسی

 

مسابقه روبات های تعقیب خط

 

 

مسابقه نجات تخم مرغ

 

اختتامیه هفته پژوهش