گزارش تصویری روز دوم(روز مفرح علمی) هفته پژوهش

"روز مفرح علمی"

 

مسابقه اتصالات آبیاری

 

مسابقه نقشه برداری

 

کارگاه آموزشی اوریگامی

 

مسابقه برج هیجان

 

مسابقه پرتاب موشک کاغذی

 

کارگاه رایگان رصد ماه با تلسکوپ