گزارش تصویری اولین روز هفته پژوهش

سخنرانی آقای دکتر عابدین پور

 

سخنرانی آقای دکتر معماریان

 

برگزاری مسابقات مکعب روبیک بین دانش آموزان مدارس شهرستان

 

سخنرانی دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی