کاشت دهها اصله درخت در مرکز آموزش عالی کاشمر

کاشت دهها اصله درخت توسط اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان کاشمر حجت الاسلام احدی امام جمعه موقت، رییس مرکز آموزش عالی کاشمر، رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و سایر اعضا در فضای داخلی و پیرامونی مرکز آموزش عالی کاشمر با همکاری سمن زیست محیطی زادسرو ترشیز

"روابط عمومی واموربین الملل مرکزآموزش عالی کاشمر"