کارگاه مجازی تعیین عوامل انسانی و موثر بر کانون‌های انتشار گرد و غبار ورودی به غرب ایران

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:

کارگاه مجازی تعیین عوامل انسانی و موثر بر کانون‌های انتشار گرد و غبار ورودی به غرب ایران

مدرس: مهندس سید نوید نبوی
تاریخ برگزاری: 99/09/23
ساعت 10 صبح

لینک ورود به کارگاه در سامانه ادوب کانکت:
: http://vc1.kashmar.ac.ir/h