کارگاه مجازی آموزش نرم افزار پايتون

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:

  کارگاه مجازی آموزش نرم افزار پايتون

مدرس: مهندس فائزه رمضانی
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 99/09/26
ساعت 8 شب

لینک ورود به کارگاه در سامانه ادوب کانکت:
 http://vc1.kashmar.ac.ir/h