کارگاه مجازی آشنایی با برنامه نویسی پوسته لینوکس(Bash)

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:

 کارگاه مجازی آشنایی با برنامه نویسی پوسته لینوکس(Bash)

مدرس: دکتر زینب محمدحسینی
تاریخ برگزاری: شنبه 99/09/29
ساعت: 8 شب

لینک ورود به کارگاه در سامانه ادوب کانکت:
: http://vc1.kashmar.ac.ir/h