کارگاه آموزش پایان نامه نویسی و مقاله نویسی

به منظور توسعه ارتقاء دانش علمی دانشجویان محترم، کارگاه اموزش پایان نامه نویسی ومقاله نویسی برگزار می شود.

این دوره در مرکز آموزش عالی کاشمربه مدت 4 ساعت در بهمن 95  توسط خانم دکتر قومنجانی برگزار می شود. علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به خانم منتظری مراجعه کنند.

دسته مطلب: