کارگاه آموزشی نرم افزار Matlab

به منظور ارتقاء دانش علمی دانشجویان محترم، کارگاه آموزشی نرم افزار Matlab   برگزار می شود.

این دوره در دو گروه مقدماتی و پیشرفته توسط خانم دکتر قومنجانی برگزار خواهد شد. دوره مقدماتی آن شامل 4 جلسه می باشد که در اسفند 95 برگزار می شود. از علاقه مندان دعوت می شود جهت ثبت نام به خانم منتظری در بخش آموزش مراجعه فرمایند.