پرسشنامه بررسی سیمای زندگی دانشجویان

از کلیه دانشجویان دعوت می شود جهت مفید بودن نتیجه پژوهش به این پرسشنامه پاسخ دهند

 

قابل توجه دانشجویان عزیز و گرامی؛ شما در طرح پژوهشی «بررسی سیمای زندگی دانشجویان» شرکت کرده‌اید. این طرح با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان انجام می‌گیرد.

در این پرسشنامه، پاسخ صحیح يا غلط وجود ندارد. لطفا پاسخی را انتخاب کنيد که به بهترين وجه توصیف‌کننده‌ی وضعيت شماست. خواهشمنديم که هيچ سوالی را بدون پاسخ نگذاريد.

پاسخ به پرسشنامه از لینک:  porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi-1400

"مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجوئی مرکز آموزش عالی کاشمر"

 

دسته مطلب: