نکات مهم حذف و اضافه

پیرو اطلاعیه شماره 1 حذف و اضافه و اطلاعیه های ثبت نام نکات زیر به اطلاع دانشجویان محترم می رسد:

 
1) دانشجویانی که رعایت هم نیازی و پیش نیازی ننموده اند و از مدیران محترم گروهها نامه دریافت ننموده اند، دروس آنها حذف خواهد شد.
 
2) زمان مراجعه حضوری جهت حذف و اضافه از شنبه 10 مهر الی چهارشنبه 14 مهر ساعت 10:30 الی 14:30 می باشد.
 
3) حذف و اضافه از طریق پورتال دانشجویی امکان پذیر خواهد بود.
 
4) در حذف و اضافه دانشجویان می توانند 4 درس انتخاب و 2 درس حذف نمایند. (انتخاب به صورت دستی یا از طریق پورتال دانشجویی شامل این شرایط خواهد بود.)

دسته مطلب: