نقش اثر‌گذار مرکز آموزش عالی کاشمر در تحقق شعار سال 1400

رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تحقق شعار سال 1400 "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها"  اثرگذارند.
دکتر هادی معماریان در گفتگو با روابط عمومی وامور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ توسط رهبر معظم  انقلاب به نام "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها" توجه مسئولان به این امر را گره گشای بسیاری از مشکلات دانست.
وی با تاکید براینکه ‌باید قشر دانشگاهی در کنار سایر مسئولان‌ کشور، شعار سال ‌را  محور اصلی‌ همه فعالیت‌ها قرار دهند؛ گفت: نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها و جریان علمی کشور در راستای تحقق این شعار  ضروری است.
وی با اشاره به ضرورت انجام مسئولیت اجتماعی مراکز دانشگاهی و اتصال به جامعه گفت: ما تلاش داریم مرکز آموزش عالی کاشمر  به بخشی از سیستم جامعه تبدیل شود.
معماریان با اشاره به  لزوم مأموریت‌گرا کردن دانشگاه‌ها؛ افزود: در صورت فعالیت  دانشگاه‌ مأموریت‌گرا، شاهد حکمرانی دانشگاهی خواهیم بود و  با انجام مسئولیت اجتماعی مراکز دانشگاهی، در بیشتر طرح‌ها از راهکارهای پژوهشی و علمی اساتید و دانشجویان استفاده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد منطقه ترشیز مبتنی بر کشاورزی است؛ گفت: در بعد اقتصادی و تولید به‌ خصوص در حوزه کشاورزی و صنایع، امور آب و خاک  می‌توان با مانع‌زدایی‌ و پشتیبانی زمینه رونق تولید را فراهم نمود.
وی حمایت همه‌جانبه از کارآفرینان و تقویت مادی و معنوی از صاحبان ایده را در اشتغال‌زایی نسل جوان و به تبع آن کاهش سطح آسیب‌های اجتماعی اثرگذار دانست و گفت: هیئت رئیسه، اعضای هیات علمی، اساتید و دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر با عزم راسخ در راستای عمل به شعار سال 1400و مانع زادیی، تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرند و باوردارند دانشگاه می تواند در این راستا گره‌گشای بسیاری از مشکلات و موانع باشند و نقش مهمی در تحقق شعار سال داشته باشد.

دسته مطلب: