نحوه ثبت نام دانشجویان

پیرو تماس های مکرر دانشجویان محترم نکات زیر را به اطلاع می رساند:

 
1) زمان ثبت نام از شنبه 3 مهر الی سه شنبه 6 مهر می باشد.
 
2) ثبت نام بصورت حضوری می باشد.
 
3) ساعت ثبت نام از 8 صبح الی 14 عصر می باشد.
 
4) جهت ثبت نام نیاز به ترتیب حروف الفبا نمی باشد و دانشجویان در هر کدام از روزهای پیش بینی شده مراجعه نمایند ثبت نام خواهند شد.