ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف در غذاخوری مرکز آموزش عالی کاشمر

 

همزمان با دوم اردیبهشت روز زمین پاک، ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف در غذاخوری مرکز آموزش عالی کاشمر توسط شورای راهبری محیط زیست مرکز تصویب شد. دستورالعمل اجرایی این مصوبه بزودی تهیه و ابلاغ خواهد گردید.