مرکز آموزش عالی کاشمر میزبان مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور

مدیر تربیت بدنی و امور فوق برنامه مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: مرکز آموزش عالی کاشمر میزبان مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور است.
دکتر مهدی ناظمی در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: این مسابقات از دهم تا دوازدهم بهمن ماه در بخش دختران و از سیزدهم تا پانزدهم بهمن ماه در بخش پسران برگزار می شود.
وی افزود:
در این مسابقات کلیه دانشگاههای منطقه ۹ کشور اعم از دانشگاههای دولتی و نماینده دانشگاههای پیام نور، فرهنگیان، فنی و حرفه ای و دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و سمنان حضور خواهند داشت.
وی اظهار داشت: مسابقات در دو بخش تیمی و انفرادی دوبل برگزار می شود و به مقامهای برتر احکام قهرمانی اهدا خواهد شد.
وی گفت: برترین های این مسابقات، سهمیه حضور در المپیاد سراسری دانشجویان کشور که تابستان سال آینده در دانشگاه گیلان برگزار می شود را کسب می کنند.
وی سطح مسابقات را بالا دانست و گفت: دانشگاههای منطقه ۹ کشور با آمادگی کامل در این مسابقات حضور می یابند.
وی در پایان اعلام کرد: مرکز آموزش عالی کاشمر، هم
در بخش پسران و هم دختران در این مسابقات حضور داشته و امیدواریم رقابت خوبی با حریفان داشته باشد.