مدیریت سبز: برگزاري تور نيمروزه طبيعت گردي

مركز آموزش عالي كاشمر با همكاري موسسه زيست-محيطي زادسرو ترشيز اقدام به برگزاري تور نيمروزه طبيعت گردي با موضوع حفاظت از رودخانه ها در تاريخ ۱۳۹۷/۳/۷ كرده است. از اقدامات انجام شده مي توان به آشنايي دانشجويان مركز اموزش عالي با موسسه زيست-محيطي زادسرو ترشيز و عضوگيري موسسه مذكور از ميان دانشجويان فعال در زمينه هاي زيست-محيطي كرد اشاره كرد. همچنين دانشجويان با سرچشمه هاي آب كاشمر در مسير جاده كاشمر-ريوش آشنا شده و به پاكسازي منطقه مذكور اقدام كردند.