مدیریت سبز:همایش بزرگ دوچرخه سواری ویژه ی بانوان

((به مناسبت روزجهاني دوچرخه))
همایش بزرگ دوچرخه سواری ویژه ی بانوان

باهمكاري مديريت سبز مركز آموزش عالي كاشمر،

موسسه زادسروترشيز،
اداره ورزش وجوانان و
هيات دوچرخه سواري شهرستان كاشمر؛

 

روزيكشنبه مورخ 97/03/13، ساعت۱۸
مكان:استاديوم آزادي نبش خرمشهر۱۰
تلفن : ۰۹۳۸۸۰۹۰۶۱۵

 

با تشکر
دكتر زينب محمدحسيني
دبير شوراي راهبري مديريت سبز مركز آموزش عالي كاشمر