مدیریت بهینه زباله ها و پسماندها عامل موثر در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در منطقه ترشیز

دکتر سمیه گلدوی، عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر ، پژوهشگر و فعال محیط زيست گفت: مدیریت بهینه زباله ها و پسماندها عامل موثر در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در منطقه ترشیز است.

وی در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر با گرامیداشت "روز جهانی زیستگاه"  گفت:  سازمان ملل متحد نخستین دوشنبه ماه اکتبر هر سال را به عنوان "روز جهانی زیستگاه" و هر سال، شعار خاصی برای این روز با موضوعی مرتبط با مسائل و چالش های سکونتگاه ها و نیز براي ترویج سیاستهاي توسعه پایدار با هدف دست یابی به راه حلی برای مقابله با این مشکلات، تخصیص می یابد.

وی هدف از روز جهانی زیستگاه  را تأمل در مورد وضعیت شهرها و شهرهای ما و حق اساسی همه برای داشتن سرپناه مناسب عنوان و ابراز کرد؛  این روز قصد دارد به جهان یادآوری کند که همه ما قدرت و مسئولیت شکل گیری آینده شهرها را داریم.

وی با اشاره به اینکه روز جهانی زیستگاه در سال 2021 مصادف با 4 اکتبر و موضوع آن تسریع اقدامات شهری برای داشتن جهانی بدون کربن است؛ گفت:  شهرها مسئول حدود 70 درصد از انتشار جهانی دی اکسید کربن از طریق حمل و نقل، ساختمان ها، انرژی و مدیریت پسماند هستند که بخش عمده ای از انتشار گازهای گلخانه ای شهری را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه آینده سیاره ما به دولتها و سازمانهای ملی، منطقه ای و محلی، جوامع، موسسات دانشگاهی، بخش خصوصی و همه ذینفعان مرتبط بستگی دارد که با یکدیگر برای ایجاد شهرها و شهرکهای پایدار با کربن خنثی کار کنند؛ اظهار داشت: روز جهانی زیستگاه در سال 2021، با این نامگذاری سعی دارد کمپین جهانی کربن صفر را تقویت و دولت های محلی را برای توسعه برنامه های اجرایی کربن صفر تشویق کند.

دکتر گلدوی افزود: در منطقه ترشیز که شامل شهرستان های کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ می باشد، نیز بایستی در جهت اهداف روز جهانی زیستگاه- که امسال به "تسریع اقدامات شهری برای داشتن جهانی بدون کربن" اختصاص یافته است- گام بر داشت زیرا  در حال حاضر، ساکنین منطقه ترشیز با مشکلات محیط زیستی نظیر آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت های فسیلی توسط سیستم حمل، آلودگی هوا ناشی از ریزگردها، انتشار گازهای گلخانه ای (ناشی از سیستم حمل و نقل و پسماندها)، خشکسالی، تغییر اقلیم، فرونشست، بهره برداری نادرست و نامناسب از منابع و امکانات، تخریب مراتع و بیابان-زایی و تغییرات کاربری زمین مواجند. در این میان، انتشار گازهای گلخانه ای نظیر دی اکسیدکربن و متان که باعث مشکلات عدیده ای مانند گرمایش جهانی و بحران های اقلیمی، بالا آمدن سطح آب دریاها، آتش سوزی مراتع و جنگل ها، خشکسالی، تهدید امنیت غذایی و آب در سطح جهان می شوند از اهمیت بسیاری برخوردار است.

به گفته او  برای رسیدن به هدف " کربن صفر" که با کاهش انتشار این گازها میسر است، بایستی تمهیداتی اندیشیده شود که  در این زمینه، توجه به حمل و نقل پاک می تواند در کاهش انتشار این گازها موثر باشد. منظور از حمل و نقل پاک، توسعه سیستم حمل و نقل عمومی، تقویت شبکه پیاده روها، گسترش خطوط دوچرخه رو و توجه به فضاهای شهری برای ایجاد انگیزه برای پیاده روی یا جابجایی با دوچرخه است. توسعه، حفاظت و احیاي فضاهاي سبز شهري نیز می تواند با جذب و ترسیب کربن، مقدار و اثرات سو آن را در هوا کاهش دهد.

وی با بیان اینکه مدیریت بهینه زباله ها و پسماندها از عوامل دیگر در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در منطقه ترشیز است، ؛ گفت: در این زمینه، مهم ترین راهکاردر وهله اول، کاهش تولید پسماند و رسیدن به "پسماند صفر" است که این امر جز با آموزش و ترویج "پسماند صفر" در میان اقشار مختلف مردم امکان پذیر نیست.

به گفته او  کمپوست و بازیافت از جمله راهکارهای دیگری است که برای کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از پسماندها می تواند استفاده نمود.

وی افزود: با عنایت به عضویت ایران در کنوانسیون توکیو و پذیرش تعهدات آن توسط دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مفاد این کنوانسیون جمهوری اسلامی ایران متعهداست ضمن ارائه گزارش از وضعیت و نرخ انتشار گازهای گلخانه ای در کشور نسبت به کاهش تولید و انتشار این گازها اقدام نماید.

دسته مطلب: