متن اطلاعیه

تصویر کارشناس آموزش

با سلام و احترام

از کلیه دانشجویان محترم درخواست می گردد این اطلاعیه را مطالعه نمایند.

زمان انتخاب واحد

سه شنبه 9 بهمن دانشجویان ورودی 1394 و 1395

جهارشنبه 10 بهمن دانشجویان ورودی 1396 و 1397

پنجشنبه 11 و جمعه 12 بهمن تمام ورودیها

 

مطابق آیین نامه آموزشی عدم انتخاب واحد به منزله انصراف خواهد بود.

 

زمان شروع کلاسها از شنبه 13 بهمن خواهد بود و حضور و غیاب دانشجویان مطابق سنوات گذشته از هفته اول اعمال حواهد شد.

 

نکته مهم: کلاسهایی که در روز جمعه در برنامه ثبت شده اند در این روز برگزار نخواهد شد و ساعت این کلاسها در پرتال دانشجویان اصلاح می گردد.

نکته مهم: دانشجویان در زمان انتخاب واحد باید فقط دروس عمومی ارائه شده برای ورودی را اخذ نمایند. اخذ دزوس از سایر ورودی ها و گروه ها مطابق سنوات گذشته در بازه حذف و اضافه انجام خواهد شد. لطفا از مراجعه به آموزش خودداری نمایید.

نکته مهم درس حقوق شهروندی برای کلیه دانشجویان ورودی 1396 و ما قبل بصورت درس اختیاری ارائه شده است.

 

هر گونه تداخل در برنامه کلاس و امتحانی دروس عمومی مختص هر ورودی را سریعا به آموزش اعلام نمایید.

دانشجویان رشته علوم کامپیوتر ورودی 1394 جهت اخذ درس تفسیر موضوعی قرآن به آموزش مراجعه نمایند.

دانشجویان رشته علوم کامپیوتر ورودی 1395 و 1396 جهت اخذ درس تاریخ تحلیلی به آموزش مراجعه نمایند.

دانشجویان رشته علوم و مهندسی آب باید دروس عمومی را به ترتیب زیر در طول هشت ترم اخذ نمایند:

ورودی 1394:
فارسی عمومی
زبان انگلیسی
اندیشه اسلامی 1
تربیت بدنی
اندیشه اسلامی 2
ورزش
اخلاق اسلامی
دانش خانواده
انقلاب اسلامی
تاریخ فرهنگ و تمدن
تفسیر موضوعی قرآن
 
ورودی  1395
 
فارسی
تربیت بدنی
زبان عمومی
ورزش
اندیشه اسلامی 1
اندیشه اسلامی 2
دانش خانواده
اخلاق
انقلاب
تاریخ فرهنگ و تمدن
تفسیر موضوعی قرآن
 
ورودی 1396
 
فارسی عمومی
زبان عمومی
اندیشه اسلامی 1
تربیت بدنی
اندیشه اسلامی 2
ورزش
 
ورودی 1397 مطابق چارت گروه (پیوست زیر)
 
دانشجویان رشته مترجمی زبان باید دروس عمومی را به ترتیب زیر در طول هشت ترم اخذ نمایند:
 
ورودی 1394
فارسی عمومی
اندیشه اسلامی 1
تربیت بدنی
اندیشه اسلامی 2
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
اخلاق اسلامی
ورزش
انقلاب اسلامی ایران
تفسیر موضوعی قرآن
دانش خانواده
 
ورودی 1395
فارسی عمومی
تربیت بدنی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
اندیشه اسلامی 1
دانش خانواده
ورزش
اندیشه اسلامی 2
اخلاق اسلامی
انقلاب اسلامی ایران
تفسیر موضوعی قرآن
 
ورودی بهمن 1395
انقلاب اسلامی ایران
تربیت بدنی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
فارسی عمومی
ورزش
اندیشه اسلامی 1
اندیشه اسلامی 2
اخلاق اسلامی
تفسیر موضوعی قرآن
دانش خانواده
 
ورودی 1396 به بعد باید چارت ثابت زیر را اخذ نمایند
نیمسال اول
فارسی عمومی
تربیت بدنی 1
اندیشه اسلامی 1
 
نیمسال دوم
اندیشه اسلامی 2
دانش خانواده
ورزش
 
نیمسال سوم
انقلاب اسلامی ایران
اخلاق اسلامی
 
نیمسال چهارم
تاریخ فرهنگ و تمدن یا تاریخ تحلیلی
 
نیمسال پنجم
تفسیر موضوعی قرآن
 
دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر باید دروس عمومی را به ترتیب زیر در طول هشت ترم اخذ نمایند:
ورودی 1394
زبان عمومی
زبان فارسی
اندیشه اسلامی 1
اندیشه اسلامی 2
تربیت بدنی
اخلاق اسلامی
انقلاب اسلامی ایران
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تفسیر موضوعی قرآن
ورزش1
دانش خانواده
 
ورودی 1395
فارسی عمومی
اندیشه اسلامی 1
تربیت بدنی
زبان عمومی
ورزش
اندیشه اسلامی 2
اخلاق اسلامی
انقلاب اسلامی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی یا تاریخ تحلیلی
 
ورودی بهمن 1395
دانش خانواده
اخلاق اسلامی
تربیت بدنی
اندیشه اسلامی 1
ورزش
اندیشه اسلامی 2
انقلاب اسلامی ایران
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی یا تاریخ تحلیلی
 
ورودی مهر 1396
فارسی عمومی
اندیشه اسلامی 1
تربیت بدنی
اندیشه اسلامی 2
ورزش
اخلاق اسلامی
زبان عمومی
انقلاب اسلامی ایران
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تفسیر موضوعی قرآن
دانش خانواده
 
ورودی بهمن 1396
فارسی عمومی
اندیشه اسلامی 1
تربیت بدنی
اندیشه اسلامی 2
ورزش
اخلاق اسلامی
زبان عمومی
 
ورودی 1397 مطابق چارت گروه (پیوست زیر)
 
دانشجویان رشته علوم ورزشی باید دروس عمومی را به ترتیب چارت ارائه شده گروه اخذ  نمایند.
 
دانشجویان رشته علوم کامپیوتر باید دروس عمومی را به ترتیب زیر در طول هشت ترم اخذ نمایند:
ورودی 1394
فارسی عمومی
اندیشه اسلامی 1
تربیت بدنی
اندیشه اسلامی 2
اخلاق اسلامی
ورزش
زبان عمومی
انقلاب اسلامی ایران
اخلاق اسلامی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
دانش خانواده
تفسیر موضوعی قرآن
 
ورودی مهر 1395
فارسی عمومی
اندیشه اسلامی 1
زبان عمومی
تربیت بدنی
اندیشه اسلامی 2
انقلاب اسلامی ایران
اخلاق اسلامی
ورزش
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
 
ورودی 1396
فارسی عمومی
تربیت بدنی
اندیشه اسلامی 1
ورزش
اندیشه اسلامی 2
زبان عمومی
انقلاب اسلامی ایران
اخلاق اسلامی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تفسیر موضوعی قرآن
دانش خانواده
 
ورودی 1397 مطابق چارت ارائه شئه گروه (پیوست زیر)

 

راهنمای انتخاب واحد:

مراجعه به سایت دانشگاه و انتخاب پرتال دانشجویی ( عکس زیر)

ورود به پرتال دانشجویی با نام کاربری و رمز ورود (عکس زیر)

انتخاب منوی آموزش (عکس زیر)

 

 

انتخاب منوی مورد نظر (عکس زیر)

 

 

درس مورد نظر را تیک دار نمایید (عکس زیر)

 

نوشتن گروه درس (عکس زیر)

 

دروس بصورت زیر انتخاب شده و نمایش داده می شوند.

 

 

جهت مشاهده دروس ارائه شده در ترم می توانید از طریق منوی زیر اقدام و دروس را مشاهده نمایید.

 

 

 

 

فایل پیوست: 
پیوستاندازه
PDF icon چارت علوم کامپیوتر.pdf634.26 کیلوبایت
PDF icon چارت مهندسی کامپیوتر.pdf661.62 کیلوبایت
PDF icon چارت علوم و مهندسی آب.pdf403.41 کیلوبایت