قابل توجه کلیه دانشجویان رشته علوم ورزشی

با توجه به برگزاری کلاس های عملی در آبان ماه، لطفا هر چه سریعتر تصویر کارت واکسیناسیون خود را (دو دز واکسن) تا حداکثر 30 مهر ماه به شماره های زیر ارسال نمایید. مسئولیت عواقب عدم ارسال بموقع مدارک بر عهده دانشجو می باشد. 
دانشجویان پسر  به شماره 09388346265 - آقای روحانیان - از طریق تلگرام و یا واتساپ
دانشجویان دختر به شماره 09308847891 - خانم    فرهان - از طریق تلگرام و یا واتساپ