فوری-اطلاعیه مدیریت آموزشی (تداخل امتحانات)

دانشجویانی که با تداخل امتحانات (بیشتر از دو درس) مواجه اند و تا کنون به مدیر گروه مربوطه مراجعه نکرده اند تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ با مدیر محترم گروهشان (چه حضوری چه تلفنی ) تماس حاصل کنند. لازم به ذکر است این تاریخ تمدید نخواهد شد و پس از آن دروسی که تداخل دارند بطور اتومات حذف شده و امکان انتخاب واحد مجدد برای دانشجو نخواهد بود.