فراخوان المان نوروزی

 شهرداری کاشمر به منظور زیبا سازی چهره شهر، ایجاد نشاط اجتماعی و هویت بخشی به شهر با هدف نیل به طرح ها ، ایده ها و تفکرات خلاقانه جدید و ایجاد آثار فرهنگی و هنری از طریق رقابت سالم میان طراحان ، هنرمندان و صاحب نظران جهت استقبال از نوروز ۹۸ ازطریق فراخوان طراحی المان نوروزی را برگزار می کند.

مهلت ارسال طرح:
تاپایان وقت اداری ۹۷/۱۰/۱۰ به روابط عمومی شهرداری کاشمر می باشد .