ضرورت استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب با کیفیت داخلی

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر ضرورت استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب با کیفیت داخلی تاکید کرد. مهندس علی سیدزاده، با بیان این که تجهیزات و شیرآلات کاهنده مصرف می تواند در کاهش مصرف آب نقش بسزایی ایفا کند، استفاده از تولیدات داخلی در این زمینه را حمایت از تولید ملی و اشتغال زایی دانست.

وی در عین حال تاکید کرد: شرکت های داخلی باید استانداردهای محصولاتشان را به تولیدات کشورهای توسعه یافته برسانند تا مردم با اطمینان کامل از این محصولات استفاده کنند. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تاکید بر لزوم اصلاح و ارتقا محصولات بر اساس نیاز مشتری گفت: قطعاً اگر این مراحل طی شود در کنار حمایت از تولید داخل، رشد چشمگیری در کیفیت محصولات خواهیم داشت.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی در کشور و لزوم مدیریت مصرف آب اظهار داشت: استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب نیاز آتی صنعت آب و فاضلاب کشور به ویژه در شهرهایی است که با مشکل کم آبی مواجه هستند.

تجهیزات کاهنده مصرف آب

 

لازم به توضیح است که تجهیزات کاهنده مصرف آب به طور کلی شامل وسایل کاهنده دبی جریان، کاهنده فشار، افزایش دهنده سرعت خروجی آب (اسپری کننده)، کاهنده حجم مخزن، اندازه گیر جریان، سیستم تصفیه جریان و ابزار استفاده مجدد از آب می باشد.

تجهیزات کاهنده مصرف آب ، استانداردهایی عیناً نظیر ابزارهای عادی دارند و فقط در میزان مصرف آب تاثیر گذار هستند. در اغلب کشورهای جهان، استانداردهای خاصی در مورد شیر آلات بهداشتی ساختمانی متناسب با شرایط هر کشور تعریف شده و موجود است. 

در کشور ایران در سال ۱۳۸۰، استاندارد تولید شیر آلات بهداشتی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه شده است. استاندارد فوق شامل مجموعه اطلاعات و مشخصات فنی و آزمایش های مختلفی از انواع درافشانها، سردوشی ها، شلنگ دوش حمام و شیرهای مخلوط اهرمی می باشد که اجرای بعضی از موارد، غیر اجباری و دسته ای دیگر نیز اجباری است که باید مورد توجه تولید کنندگان قرار گیرد. مرجع استاندارد فوق، از مجموعه استانداردهای BS می باشد