شرکت کارشناس تربیت بدنی مرکز در هفدهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور

هفدهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور به میزبانی دبیرخانه دانشگاه فردوسی در تاریخ 99/10/15 به صورت مجازی برگزار گردید.در این گردهمایی درباره موضوعات مختلفی از قبیل برگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی قهرمانی و رویدادهای آنلاین و مجازی ورزش همگانی در قالب جشنواره های مختلف بحث و تبادل نظر گردید.دکتر مهدی ناظمی کارشناس تربیت بدنی و امور فوق برنامه مرکز با شرکت در این گردهمایی، گزارشی از فعالیتهای حوزه تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر و پیشنهاداتی در خصوص افزایش مشارکت دانشجویان در رویدادهای مختلف را ارائه کرد.