شرکت کارشناسان مرکز در کارگاه مجازی استقرار سیستم HACCP

کارگاه مجازی استقرار سیستم HACCP در آشپزخانه های دانشگاه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

استقرار این فرایند سیستمی در آشپزخانه دانشگاه ها می تواند ضمن پایش مداوم با هدف شناسایی عوامل و نقاط بحرانی موثر (میکروبی، شیمیایی، فیزیکی) در ابتدای ورود مواد اولیه، حین فرآوری و همچنین طبخ و توزیع غذا، کمک شایانی به کنترل و حذف آلودگی موجود در محیط و سلامت بیشترغذای دانشجویان نماید.

کارشناسان تغذیه و بهداشت مرکز آموزش عالی کاشمر نیز با هدف اشاعه و کاربرد این مهم در آشپزخانه این مرکز، در کارگاه آموزشی مذکور که در روز های 21 و 22 دی ماه 1399 برگزار گردید شرکت نمودند.
امور تغذیه - مرکز آموزش عالی کاشمر

فایل پیوست: 
پیوستاندازه
Image icon image_2021_1_12-11_21_26_343_66b.png476.39 کیلوبایت