سمینار تخصصی تجاری سازی محصول و ارائه به بازار

 

 ۴شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱
سالن همایش‌های مرکز آموزش عالی کاشمر

 دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت مرکز آموزش عالی کاشمر

و مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز:
 @IEO2016

دسته مطلب: