دوره های رایگان آموزشی مرتبط با کرونا - هلال احمر

با توجه به شیوع سویه جدید بیماری کوید 19 (امیکرون)، دوره های رایگان آموزشی معاونت آموزش و پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر استان به شرح ذیل می باشد:

1- سامانه آموزش همگانی https://learn.khadem.ir

2- آشنایی با واکسن های کووید 19 و ملاحظات آن https://learn.khadem.ir/course/1542

3- دوره خانواده آماده در کرونا https://learn.khadem.ir/course/7538

4- دوره آموزش مراقبت از بیماران کرونایی در منزل https://learn.khadem.ir/course/14092

5- ماسک های تنفسی و نقش آنها در پیشگیری از بیماری کرونا https://learn.khadem.ir/course/21436

6- رسانه فانوس (فرصت آموزش امداد، نجات و سلامت) https://www.aparat.com/hamyarhelal

7- تغذیه و عوامل روانی در بیماران کرونایی https://learn.khadem.ir/course/21815

8- کرونا ویروس از نگاه اپیدمیولوژی https://learn.khadem.ir/course/corona-epidemiology

 

دسته مطلب: