حضور مسئول تربیت بدنی مرکز در پانزدهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 9 کشور

آقای مهدی ناظمی مسئول تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر در پانزدهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 9 کشور حضور یافت.
پانزدهمین جلسه هماهنگی و بحث و تبادل نظر در خصوص رویدادهای ورزشی در منطقه 9 ورزش دانشگاه های کشور با حضور مدیران تربیت بدنی دانشگاه های ذیربط منطقه و نماینده اداره کل تربیت بدنی، آقای دکتر قاسم نژاد در تاریخ 98/07/04 به میزبانی دانشگاه تربت حیدریه برگزار گردید.
در این جلسه موضوعات مربوط به تقویم برگزاری مسابقات منطقه ای، مسابقات استانی، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی و فنی رویدادهای ورزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه دکتر قاسم نژاد بر رعایت مفاد مندرج در آیین نامه های فنی و اجرایی رویدادها، دعوت از نمایندگان سایر بخش های آموزش عالی جهت شرکت در جلسات منطقه ای و استفاده از سامانه سجاد و درج اطلاعات مربوط به رویدادها تاکید داشت.