حضور دانشجویان مرکز آموزش عالی کاشمر در مسابقات جهانی acm

در این دوره از رقابت ها که در 29 الی 30 آذرماه 97  به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف با حضور 84 تیم سه نفره از دانشگاه های مختلف کشور و منطقه برگزار شد، تیم مرکز آموزش عالی کاشمر متشکل از آقایان محمدحسین حسین نژاد، محمدرضا حیدری، هادی زارع زاده  این دوره از رقابت ها شرکت داشتند.