حذف و اضافه دروس با رعایت هم نیازی و پیش نیازی

 قابل توجه دانشجویان محترم:

پیرو اطلاعیه شماره 9 انتخاب واحد و مطابق سنوات گذشته دانشجویانی که بدون کسب مجوز لازم رعایت هم نیازی و پیش نیازی ننموده اند، دروس تخلف شده در انتخاب واحد آنها حذف خواهد شد. این افراد در صورت تمایل به اخذ واحدها به صورت هم نیاز باید به مدیر گروه مراجعه و برگه انتخاب واحد شرایط خاص را به آموزش تحویل نمایند.
 

دسته مطلب: