جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید

تصویر کارشناس آموزش

به اطلاع دانشجویان ورودی جدید نیمه متمرکز علوم ورزشی و دانشجویان قبولی تکمیل ظرفیت می رساند جلسه توجیهی ویژه دانشجویان جدید ورودی روز دوشنبه ساعت 11:30 مورخ 1395/11/25 در محل سالن همایش های مرکز برگزار می گردد.

لازم به ذکر است که حضور تمام دانشجویان وردی جدید الزامی می باشد.

دسته مطلب: