توسعه پایدار فرهنگ و اندیشه سبز زیربنای توسعه پایدار جوامع است

مسئول مدیریت سبز مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: توسعه پایدار فرهنگ و اندیشه سبز زیربنای توسعه پایدار جوامع است.
دکتر زینب محمد حسینی در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمربا گرامیداشت هفته محیط زیست  گفت: توسعه پایداربه نوعی از توسعه اطلاق می گردد که توام با حفظ منابع انرژی، مواد و محیط زیست برای آیندگان باشد لذا بر این اساس، توسعه پایدار مفهومی وسیع است که جنبه های مختلفی را در بر میگیرد.
وی افزود: در واقع، توسعه پایدار شامل توسعه هم زمان و متعامل سه رکن اصلی زیست-محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. گسترش نامتوازن هریک از سه رکن اشاره شده منجربه توسعه میرا و تجدیدناپذیر جوامع خواهد شد.
وی اظهار داشت: در این میان اما نقش زیربنایی فرهنگ و اندیشه در پیشرفت متعادل سه رکن مذکور بی بدیل و انکار ناپذیر است. به گفته او فرهنگ اصیل برآمده از فطرت انسانی با طبیعت همگام و عجین است و چنین فرهنگی جوشنده و همچون جنگل سبز و با طراوت است.
وی با تاکید براینکه شکل دهی یک فرهنگ سبزاندیش می تواند تضمین کننده توسعه پایدار و متوازن زیست-محیطی، اجتماعی و اقتصادی باشدِ تصریح کرد: پرورش اصول فرهنگی و خط مشی سبزاندیشی مقدم بر هرگونه مسیریابی در سه حوزه مذکور است زیرا حاکمیت فرهنگ می تواند تعاریف و اصول هر سه رکن را به شدت تحت الشعاع خود قرار دهد. دکتر زینب محمد حسینی گفت:از این جهت گام اول در توسعه پایدار اجتماع باید با سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی آغاز گردد و کدام مکان مناسبتر از اجتماع جوان، متفکر و جویای نام دانشگاهی؟!
وی اظهار داشت: مفهوم فراسازمانی توسعه پایدار در قالب مدیریت سبز در موسسات آموزش عالی تحت عنوان دانشگاه سبز بیان می شود و  دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بهترین مکان جهت عرضه مفاهیم توسعه پایدار و شکل دهی و خلق فرهنگ سبز اندیشی به شمار می آیند.
به گفته او  نقطه شروع در این مسیر کندوکاو داشته های فرهنگ عمیق اسلامی-ایرانی خودمان است. فرهنگی چندهزار ساله، خود دلیل بر پایداریست! اما صد حیف که، سالها دل طلب جام جم از ما می کرد/ وانچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد!
وی افزود: اصل اساسی توسعه پایدار دوری از اسراف و زیاده روی در مصرف منابع خدادادی است که ریشه عمیق در فرهنگ غنی ما دارد. فرهنگی که همیشه انسانها را به دوری از اسراف دعوت کرده و اسراف کاران را از رحمت خداوند به دور می داند.
 
مسئول مدیریت سبز مرکز آموزش عالی کاشمر  با بیان اینکه از عصر جدید که تحت حاکمیت فرهنگ سرمایه داری است انتظاری جز توسعه صنعت مد که خود عامل اصلی آلایندگی زمین و از دست رفتن منابع آب و انرژی است نمی رود؛ ابراز امیدواری کرد؛ با تکیه بر فرهنگ غنی اسلامی-ایرانی در جهت توسعه پایدار فرهنگ سبز اندیش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی گام های اساسی برداریم.