تمدید زمان انتخاب واحد تا پايان روز چهارشنبه مورخ 1395/06/24

قابل توجه دانشجویان محترم:

پيرو تمام شدن زمان انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی 1396-1395 و اطلاعيه های قبلی آموزش، بدين وسيله به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در بازه زمانی قبلی موفق به انتخاب واحدنشده اند مي رساند، به منظور مساعدت براي دانشجویان مقرر گرديد به دانشجویان اجازه داده شود تا پايان روز چهارشنبه مورخ 1395/06/24 نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند. بدیهی است مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و عدم انتخاب واحد به منزله انصراف خواهد بود.

ضمناً دانشجویانی كه قبلاً انتخاب واحد نموده اند، در صورت تمايل مي توانند نسبت به اصلاح و ويرايش واحدهای انتخابي خود تا تاريخ فوق الذكر اقدام نمايند.