تجلیل از کارمندان نمونه مرکز آموزش عالی کاشمر

به مناسبت هفته دولت و بزرگداشت روز کارمند از سوی رئیس  محترم مرکزآموزش عالی کاشمر، از جمعی از مدیران، کارمندان و کارکنان شرکتی نمونه این مرکز (به شرح ذیل) با تقدیم لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد.

آقای طیفوری
دکتر مجیدی 
دکتر مازنی
دکتر عاقل
آقای روحی
آقای حسنی
خانم خواجه
آقای دلیری
دکتر ناظمی
آقای روحانی
آقای نیازی

دسته مطلب: