تجلیل از کارمندان نمونه به مناسبت روز کارمند

تجلیل از کارمندان نمونه به مناسبت روز کارمند

به گزارش روابط عمومی مرکز، طی مراسمی در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار از کارمندان نمونه قدردانی گردید.