برگزاری مسابقات و فعالیت های ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی در مرکز آموزش عالی کاشمر