برگزاری مسابقات و فعالیت های جشنواره ورزشی پاییز و زمستان 97

مسابقات و فعالیت­های مختلف جشنواره ورزشی پاییز و زمستان 97 در دو بخش دانشجویان دختر و پسر در مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد. این مسابقات که با استقبال پرشور دانشجویان همراه بود در رشته های والیبال 5 نفره، دو همگانی، بدمینتون، تنیس روی میز، اردوی ورزشی تفریحی سرزمین موجهای خروشان و مسابقات بومی و محلی برگزار گردید.