برگزاری مسابقات و فعالیت های جشنواره ورزشی بهار 98

ورزش بعنوان یک ضرورت و نیاز زندگی همه افراد جامعه و نیز بعنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامت جسم و روح برای حضور در فعالیت های اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

برگزاری جشنواره ورزش همگانی فرصت مغتنمی برای دانشجویان محسوب می شود که از ثمرات ارزشمند پرداختن به ورزش که همانا نعمت بزرگ سلامتی است، برخوردار شوند و همچنین موجبات سلامت جسم و روان، پیشرفت تحصیلی و افزایش اعتماد بنفس را برای دانشجویان فراهم آورد.

با عنایت به نقش پر رنگ ورزش همگانی در نهادینه کردن فرهنگ ورزش در بین دانشجویان، واحد تربیت بدنی و امور فوق برنامه مرکز آموزش عالی کاشمر با برگزاری جشنواره ورزش های همگانی بهاره شرایط بهتری را برای تحرک و پویایی دانشجویان فراهم نمود.

فعالیت ها و مسابقات ورزشهای همگانی بهاره در رشته های کوهپیمایی و طبیعت گردی، فوتسال، هفت سنگ مهارتی، شنا، فوتبالدستی، شطرنج، بسکتبال سه نفره و مچ اندازی برای دانشجویان دختر و پسر و رشته های فوتسال و بدمینتون برای اعضای هیئت علمی و کارکنان برگزار گردید.