برگزاری مسابقات تنیس روی میز کارکنان دانشگاههای منطقه 9 به میزبانی مرکز آموزش عالی کاشمر

مسابقات تنیس روی میز اعضای هیئت علمی و کارکنان (آقایان) منطقه 9 ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با حضور  تیم های مرکز آموزش عالی کاشمر و دانشگاههای فردوسی مشهد، بیرجند، صنعتی شاهرود و کوثر بجنورد به میزبانی مرکز آموزش عالی کاشمر در بازه زمانی 14/6/1396 لغایت 16/6/1396 برگزار گردید.

 

 

ردیف مسابقه مقام اول  مقام دوم مقام سوم/ سوم مشترک
1 تیمی  دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه کوثر بجنورد
2 انفرادی علی طالب خواه (فردوسی) مجید حسن زاده (فردوسی)

محسن قانع (فردوسی)

محمدجواد جامی (فردوسی)

3 دوبل

محسن قانع - محمدجواد جامی

 (فردوسی)

سعید پندارپور فرد - حسین یونسی

(صنعتی شاهرود)

محمد شبانی- مهدی شبانی (کاشمر)

مجید حسن زاده - علی طالب خواه (فردوسی)