برگزاری دوره آموزش GIS در مرکز آموزش عالی کاشمر

گروه آموزش های آزاد و مجازی مرکز آموزش عالی کاشمر دوره آموزش GIS را با همکاری گروه علوم و مهندسی آب این مرکز برگزار کرد.
مدرس دوره دکتر زینلی.
پنجشنبه ۸ آذر ۹۷.
"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"