برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید گروه علوم ورزشی

جلسه هم اندیشی اساتید گروه علوم ورزشی بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در تاریخ 96.07.26 در محل دفتر ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد. در این جلسه پیرامون موارد مختلف آموزشی بحث و همفکری صورت گرفت.