برگزاری جلسات مباحثه کافه علم و فن آوری

جلسات مباحثه کافه علم و فن آوری

مکان :  ساختمان آموزشی - کلاس  108

 

زمان : دوشنبه ها ساعت 12

دسته مطلب: