برگزاری انتخابات انجمن ورزشی مرکز

برگزاری انتخابات انجمن ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر

به همت واحد تربیت بدنی و فوق برنامه، انتخابات انجمن ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر همزمان با انتخابات انجمن های علمی در تاریخ 18 آبان ماه 95 برگزار شد.

این انتخابات در راستای اجرای آیین نامه انجمن های ورزشی مصوب وزارت علوم و با اهدافی همچون غنی سازی اوقات فراغت و تأمین سلامت جسمی و نشاط روحی دانشجویان از طریق تعمیم و گسترش ورزش در مرکز و خوابگاهها ، تقویت مدیریت نیروی انسانی ورزش از طریق مشارکت سنجیده و قانونمند و تفویض اختیارات به آن ها و نیز توسعه مشارکت دانشجویان درتصمیم سازی و ایجاد محیطی مملو از همکاری و تعاون در زمینه ورزش، برگزار شده است.

در پایان دانشجویان مصیب نظری، یحیی مهاجری، یوسف شهریاری، عارف خدابنده و سیده نرگس صبور بعنوان اعضای اصلی انجمن ورزشی و مینا مکتوبی و هدی خوشدل بعنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.