برگزاری اردوی سرزمین موجهای آبی دانشجویان دختر و پسر مرکز آموزش عالی کاشمر

اردوی سرزمین موجهای آبی مشهد مقدس با حضور بیش از 120 نفر از دانشجویان دختر و پسر مرکز آموزش عالی کاشمر در روز جمعه 20 خرداد 1401 برگزار شد.