برگزاری آزمون دکتری در مرکز آموزش عالی کاشمر برای اولین بار

کنکور دکتری ۱۴۰۰ امروز جمعه ۱۵ اسفندماه با رقابت ۳۲۱ نفر در کاشمر  در محل مرکز آموزش عالی کاشمر  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی درحال برگزاری است.
از این تعداد شرکننده ۱۱۳ نفر زن و ۲۰۸ نفر مرد هستند.

"روابط عمومی وامور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"

دسته مطلب: