برنامه گروه مهندسی کامپیوتر (دانشجویان ورودی بهمن 1395 - تکمیل ظرفیت)

تصویر کارشناس آموزش

برنامه دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر قبولی در تکمیل ظرفیت به شرح ذیل می باشد

برنامه تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.

دسته مطلب: 
فایل پیوست: 
پیوستاندازه
Image icon 952.jpeg113.93 کیلوبایت