برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه

 

برنامه غذایی سلف سرویس مرکز آموزش عالی کاشمر

 

روز

ناهار

شام

شنبه

کوبیده

خوراک لوبیا و قارچ

یکشنبه

قیمه پلو

شوید پلو با تن ماهی

دوشنبه

پلو مرغ

شامی

سه شنبه

قرمه سبزی

خوراک مرغ

چهارشنبه   

جوجه کباب        

استانبولی