بازدید دانش آموزان پایه نهم مدرسه فرزانگان از مرکز آموزش عالی کاشمر به مناسبت هفته پژوهش